Veelgestelde vragen

Beheerrekening

Dit is een rekening waar alle inkomsten (salarissen, uitkeringen, toeslagen etc.) op binnen gaat komen en waar alle vaste lasten (huur, zorgkosten, gas/water/elektra, verzekeringen, etc.) van betaald gaan worden. Wij zullen alle omzettingen van uw oude rekening naar deze nieuwe beheerrekening verzorgen.

Bijzondere bijstand

Indien u met uw inkomen niet in staat bent om de kosten voor beschermingsbewind, inkomensbeheer of budgetcoaching te voldoen komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand. De aanvraag wordt bij de gemeente ingediend en indien u hier recht op heeft, hoeft u niets te betalen voor de hulp die MEER Beschermingsbewind kan bieden.

Budgetplan

Wanneer MEER Beschermingsbewind alle thuisadministratie ontvangen heeft en een duidelijk inzicht heeft in uw financiële situatie, wordt er een budgetplan opgesteld. Hierin staat wat er binnenkomt, wat er uit gaat, hoeveel u kunt sparen voor bijvoorbeeld vakantie of voor de aflossing van uw schulden. Hieruit volgt ook wat er mogelijk is voor wat betreft de hoogte van uw leefgeld. Dit budgetplan wordt aan u voorgelegd en door u ondertekend, indien u het eens bent met de inhoud.

Kenningsmakingsgesprek

Een gesprek dat maximaal een uur duurt en bij ons op kantoor plaatsvindt. Dit gesprek is geheel vrijblijvend om met u praten om te ontdekken of een van onze diensten iets voor u is.

Leefgeld

Dit is een bedrag wat u wekelijks ontvangt vanaf uw beheerrekening. Van dit geld moet u één week leven. Dit geld is bedoeld om eten en drinken van te kopen maar ook aan alle andere dingen die geen vaste last zijn zoals uitjes en cadeautjes. Voor de hoogte van uw leefgeld wordt gekeken wat er in uw budgetplan past. Wanneer er met uw bewindvoerder overeen is gekomen wat de hoogte van uw leefgeld betreft, is het niet mogelijk om hier over te discussiëren indien het leefgeld eerder op is. Dan zult u moeten wachten tot de volgende vrijdag.

Leefgeldrekening

Dit is een rekening waar het leefgeld wekelijks voor dinsdag 9.00uur op gestort wordt. U krijgt van deze rekening een bankpasje die u in eigen beheer heeft. Ook kunt u hiermee internetbankieren (uitzondering hierop is indien u gebruik maakt van een en/of rekening van de ABN).

Thuisadministratie

Alle rekeningen, belastingaangiftes, toeslagenbrieven, huurcontracten, etc. behoren tot uw thuisadministratie. U krijgt van ons na het kennismakingsgesprek een lijstje mee wat u mee moet nemen naar het intakegesprek.

Verzoekschrift

Een document wat samen met u wordt opgesteld waarin wij de rechter van uw situatie op de hoogte brengen en vragen of u onder het bewind van MEER Beschermingsbewind gesteld mag worden.