Tarieven

De hoogte van de kosten is afhankelijk van de situatie. Er wordt onderscheid gemaakt in bewind zonder (problematische) schulden en bewind met problematische schulden. Daarnaast bestaat er onderscheid tussen één- of meerpersoonshuishoudens. De uiteindelijke kosten worden onderverdeeld in opstartkosten en maandelijkse kosten.

Waaruit zijn de opstartkosten opgebouwd?

Onder de opstartkosten vallen alle kosten die horen bij de start van de bewindvoering. Zo brengen we uw financiële situatie in kaart, door onder andere te bekijken welke inkomsten, vaste lasten en schulden u heeft. Verder openen we een beheerrekening en leefgeldrekening en vragen we indien nodig een uitkering aan. Kortom, alle activiteiten die nodig zijn om het bewindvoeringstraject goed in te richten.

Wat zijn de maandelijkse kosten?

Als we uw situatie in kaart hebben gebracht en alle benodigde acties hebben ondernomen om uw financiën onder ons beheer te nemen, komt de focus te liggen op de reguliere activiteiten die horen bij het voeren van uw financiële administratie. Zo handelen we al uw inkomende post af en zorgen we dat uw rekeningen op tijd worden betaald. Alle kosten die voortkomen uit deze regelmatige activiteiten vallen onder de maandelijkse kosten. Afhankelijk van uw inkomenssituatie kunnen we bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente voor deze kosten.

Voor een volledig overzicht van de werkzaamheden zie de veelgestelde vragen.

Alle vergoedingen zijn vastgesteld door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK) en worden jaarlijks opnieuw bepaald.

Overzicht kosten beschermingsbewind

Eenpersoonsbewind zonder (problematische) schulden
Maandtarief: € 125,54
Opstartkosten: € 709,06
Eenpersoonsbewind met problematische schulden
Maandtarief: € 162,44
Opstartkosten: € 709,06
Tweepersoonsbewind zonder (problematische) schulden
Maandtarief: € 150,54
Opstartkosten: € 850,63
Tweepersoonsbewind waarvan één persoon met problematische schulden
Maandtarief: € 172,73
Opstartkosten: € 850,63
Tweepersoonsbewind waarvan twee personen met problematische schulden
Maandtarief: € 194,81
Opstartkosten: € 850,63

Kosten overige werkzaamheden

Opmaken eindrekening en verantwoording (eenmalig)
Eenpersoonshuishouden: € 266,20
Tweepersoonshuishouden: € 319,44
PGB Beheer (per jaar)
Eenpersoonshuishouden: € 644,29
Tweepersoonshuishouden: € 644,29
Extra werkzaamheden (per uur)
€ 87,36