Veelgestelde vragen

Wie kan beschermingsbewind aanvragen?

U kunt voor uzelf bewindvoering aanvragen. Ook een partner en familieleden van de betrokkene tot in de vierde graad kunnen hiervoor een verzoek doen. Hierbij moet u denken aan ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, neven, nichten en ook ooms en tantes. Bij een minderjarige kan de voogd bewindvoering aanvragen. Bij een verblijf in een verpleeghuis of zorginstelling kunnen zij het bewind aanvragen. In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie een verzoek indienen.

Waar kunt u beschermingsbewind aanvragen?

Het verzoek voor bewindvoering moet worden ingediend bij de rechtbank. U kunt contact opnemen met een bewindvoeringskantoor naar eigen keuze. MEER Beschermingsbewind helpt u graag als u zich wilt aanmelden voor bewindvoering. Wij zullen voor u de aanvraag indienen en u helpen om alle gevraagde informatie te verzamelen.

Waarom een professionele bewindvoerder?

Omdat een professionele bewindvoerder jaarlijks gecontroleerd wordt door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (Curatele, Bewindvoering en Mentorschap). Daarnaast zijn wij lid van de NBBI, de branchevereniging voor Financiële en Maatschappelijke Zorgverleners.

Voor wie is beschermingsbewind?

Bewindvoering is een voorziening die bedoeld is voor mensen die vanwege een lichamelijke en/of geestelijke situatie hun eigen financiën niet kunnen beheren. Daarnaast is het hebben van problematische schulden ook een reden voor bewindvoering. Een combinatie van deze twee redenen is ook een reden tot onderbewindstelling.

Wanneer kan beschermingsbewind aangevraagd worden?

Er moet een duidelijke reden zijn voor de noodzaak van het bewind. Het is aan de rechter om te beslissen of het verzoek tot onderbewindstelling uitgesproken wordt.

Hoelang staat iemand onder beschermingsbewind?

Het bewind loopt zolang de grondslag voor het bewind van toepassing is. Dit betekent dat als de lichamelijke en/of geestelijke situatie verbetert  het verzoek tot opheffen van het bewind ingediend kan worden bij de rechtbank. Hetzelfde geldt voor de problematische schulden, als deze zijn afgelost start er een uitstroomtraject waarbij u begeleid wordt naar zelfredzaamheid. Lukt het hierna niet om uw eigen financiën te beheren, kan er een verzoek ingediend worden tot het wijzigen van de grond van het bewind.

Ik heb schulden, wat nu?

Het doel van beschermingsbewind is het stabiliseren van uw financiën en het oplossen van uw schulden. Echter, beschermingsbewind is geen schuldhulpverlening. Wij zoeken samen met u een oplossing voor uw schulden,  melden u indien nodig aan bij de gemeentelijke schuldhulpverlening en staan u bij om deze succesvol te doorlopen.

Wat zijn de kosten van beschermingsbewind?

Dit is afhankelijk van uw situatie. Er wordt een onderscheid gemaakt in bewind zonder (of niet problematische) schulden en een bewind met problematische schulden. Daarnaast bestaat er onderscheid tussen één- of meerpersoonshuishoudens. Klik hier voor de verschillende tarieven.

Wie betaalt de beschermingsbewindvoerder?

Dit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en/of vermogen. Indien u niet in staat bent om het tarief van de bewindvoerder te betalen komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand van uw gemeente. Wij helpen u om te checken of u hiervoor in aanmerking komt en versturen, indien van toepassing, de aanvraag voor de bijzondere bijstand. Wanneer u niet aanmerking komt voor bijzondere bijstand dient u de kosten van het bewind uit uw eigen middelen te betalen.

Behoud ik wel inzage in mijn rekeningen?

Doormiddel van ons onlinekasboek kunt u altijd met de bewindvoerder meekijken. U ziet hoeveel geld er op uw rekening binnenkomt, wat er maandelijks betaald wordt en hoeveel reserveringen er voor u gemaakt worden. Bent u al cliënt en wilt u inloggen op het onlinekasboek? Klik dan hier.

Hoe wordt de bewindvoerder gecontroleerd?

Per dossier leggen wij jaarlijks een schriftelijke rekening en verantwoording af aan u en de rechtbank. MEER Beschermingsbewind wordt jaarlijks gecontroleerd door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (Curatele, Bewindvoering en Mentorschap).