Diensten

Bij beschermingsbewind wordt de gehele financiële administratie overgenomen door een bewindvoerder. De start van beschermingsbewind volgt op een uitspraak van een rechter.

De rechter doet deze uitspraak op basis van een verzoek om beschermingsbewind. Het initiatief tot dit verzoek moet de persoon in kwestie – of een vertegenwoordiger van deze persoon – zelf nemen. Maar u staat er niet alleen voor. De bewindvoerder zal u namelijk helpen bij het doen van dit verzoek.

Als wij de financiële administratie van u overnemen, houdt dit onder andere in dat wij uw post afhandelen en zorgen dat uw rekeningen op tijd worden betaald. Daarnaast ontvangt u iedere week het afgesproken leefgeld. Zie voor onze volledige werkwijze het stappenplan hieronder.

Beschermingsbewind iets voor u?

 • U wilt uw financiële situatie op orde krijgen
 • U wilt hierbij geholpen worden
 • U bent het overzicht kwijt en heeft veel zorgen
 • U heeft veel schulden en komt er zelf niet meer uit
 • U bent bereid om onder bewind gesteld te worden

Werkwijze

1

Oriëntatie

Voordat we het traject starten, maken wij een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Het is namelijk belangrijk om vast te stellen of wij u in uw situatie goed van dienst kunnen zijn, en of u uw financiële belangen door ons wil laten behartigen.

2

Intake

Voor dit gesprek komt u bij ons langs op kantoor en neemt u uw gehele thuisadministratie mee. We brengen tijdens dit gesprek uw situatie (inkomsten-uitgaven-schulden) in kaart, zodat we een verzoekschrift voor de rechtbank op kunnen stellen. Daarnaast nemen we samen onze gemaakte afspraken door en ondertekenen we deze.

3

Aanstelling

Nu gaan we samen naar de rechtbank. De rechter heeft ons verzoekschrift bekeken en zal een uitspraak doen. Als de rechter besluit tot beschermingsbewind, ontvangt u binnen 2 weken de beschikking. Dit is het moment waarop de financiële verantwoordelijkheid door ons wordt overgenomen.

4

Aan de slag

Na ontvangst van de beschikking gaan wij aan de slag. We openen een beheerrekening en een leefgeldrekening. We brengen de betrokken instanties op de hoogte van de onder bewindstelling en schrijven schuldeisers aan met het verzoek om een saldo-opgave en wijziging van het postadres.

Verzekeringen, uitkeringen, toeslagen en kwijtscheldingen worden gecheckt en aangevraagd. Hierna stellen we met de ontvangen informatie een budgetplan op en zullen wij dit met u communiceren.

5

Verdere verloop

Als alles is ingericht om uw financiële administratie te kunnen voeren, ziet het verdere verloop er als volgt uit:

 • U ontvangt wekelijks/maandelijks leefgeld
 • Wij betalen uw vaste lasten op tijd
 • U stuurt uw post door of wij ontvangen de post direct en handelen dit af
 • Uw schulden brengen wij in kaart en zoeken hiervoor een oplossing
 • U overlegt met ons over plannen die van invloed zouden kunnen zijn op de financiën
 • Jaarlijks doen wij uw belastingaangifte
 • Jaarlijks vindt de rekening en verantwoording tegenover de rechter plaats.

6

Beëindiging

Beschermingsbewind kan om verschillende redenen eindigen. Of u nu zelf weer in staat bent om uw financiën te behartigen, of omdat u van beschermingsbewindvoerder wilt wisselen of omdat u bent overleden. In alle gevallen maken wij een eindafrekening op en dragen wij de fysieke en digitale stukken aan u of uw nabestaanden over.